Spôsoby platby

  1. Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

1.1.platba formou dobierky – cena 0 Eur

1.2.platba bankovou kartou prostredníctvom platobnej brány – cena 0 Eur

1.3.platba prevodom na účet Predávajúceho – cena 0 Eur

Formy Dopravy:

2.1.1.Vlastná preprava predávajúceho

2.1.2.Kuriérska služba

Ceny za Dopravu:

2.2.1.Cena za dopravu prostredníctvom Vlastnej prepravy predávajúceho – cena na základe dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

2.2.2.Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby – cena ceny:

od 0-5 kg 3,6 Eur

od 5-10 kg 3,9 Eur

od 10-20 kg 4,4 Eur

od 20-30 kg 4,9 Eur

od 30-40 kg 5,9 Eur

od 40-50 kg 6,9 Eur

V prípade ak váha je vyššia ako 50 kg, je možná iba preprava podľa bodu 2.2.1. tohto článku.

2.3.V prípade ak celková kúpna cena produktov v jednej objednávke Kupujúceho je vyššia ako suma 1000 Eur, cena za akúkoľvek zvolenú formu dopravy je 0 Eur.